Ponúkame Vám služby autorizovaného architekta :


Prečo si prizvať architekta?

Existuje viacero dôvodov, prečo osloviť s projektom práve architekta. Či sa chystáte stavať rodinný dom, administratívnu budovu, alebo akúkoľvek stavbu, alebo exteriérový priestor, alebo interiér - asi chcete minúť svoje peniaze efektívne a účelovo. Nehovoriac o tom, že ak si beriete hypotéku, väčšinou sa zadĺžite na dlhé roky. A ak máte úspory, treba ich rozhodne minúť rozumne a prakticky. Pri svojej práci sa vždy snažím navrhovať pekné domy - samozrejme - tie nemusia byť vždy najlacnejšie. Ale snažím dľa možnosti vždy z daných podmienok vyťažiť maximum.

Uvediem niekoľko faktorov, ktoré rozhodne vplývajú na cenu stavebného diela a jeho konečnú úžitkovú hodnotu a sú dôležité už pri výbere pozemku, tzn. pred jeho kúpou:
- ako správne využiť orientáciu pozemku ku svetovým stranám,
- ako využiť svažitosť pozemku (nepredražovať výstavbu budovaním zbytočných múrov a vykonávaním zbytočných terénnych úprav),
- navrhnúť správne dopravné napojenie (napríklad s cieľom optimalizovať zimnú údržbu).
- poznať geologické pomery v lokalite (aby sa nepredražilo založenie stavby) - aká je únosnosť zemín
- poznať možnosti napojenia parcely na inžinierske siete
- poznať vlastné nároky (zvážiť, či je dané miesto vhodné pre ten-ktorý zámer) a spísať si ich do zoznamu

Apelujem na budúcich stavebníkov, aby si prizvali architekta na konzultáciu už počas výberu parcely, alebo - miesta pre ich budúce bývanie, podnikanie, relax, prípadne inú činnosť. Mierna úplata za konzultáciu (možno i viacerých architektov) sa určite oplatí a zabráni neefektívnemu využívaniu financií a iných prostriedkov (času, námahy...).

Najčastejšie chyby, ktorých sa dopustí stavebník pri príprave investície:
- nezistí si, aké regulatívy platia pre danú parcelu (napríklad: keď chcem plochú modernú strechu domu a územný plán to neumožňuje) a pozemok kúpi. Neskôr je z toho konflikt s úradmi.
- kúpi si katalogový projekt, ktorý si nechá osadiť bez ďalších súvislostí (terénne úpravy k vstupom a podobne). Následkom takýchto rozhodnutí sú nepraktické riešenia, kedy sa nedá osadiť ani len prístrešok pre parkovanie auta, prípadne súvisiace terénne úpravy sú veľmi drahé.
- kúpi pozemok, ktorý je nepraktický čo sa týka preslnenia (napríklad: vstup na pozemok je z juhu, pozemok je severný svah, kde je málo slnka...)

Tu som uviedol iba pár problémov, s ktorými sa v praxi stretávam. Dovoľujem si preto prihovoriť sa vám, budúcim stavebníkom, vychádzajúc z takmer dvadsaťročných skúseností - zvážte a investujte na správnom mieste a správny čas do kvality prípravy investície. Najmite si architekta.

V prípade, že máte záujem o naše služby, alebo sa chcete informovať, neváhajte prosím využiť kontaktné údaje dolu uvedené, prípadne využite mailový formulár. Budeme ale od Vás potrebovať nejaké údaje, ktoré by ste si mohli vopred pripraviť, ideálne tieto (môžete posielať aj e-mailom na adrese info@tsobota.sk) :

Ďakujeme za dôveru - ak sa na nás obrátite, určite sa ozveme späť.