Súťaž: Materská škola Selce

Súťaž-Materská-škola-Selce.

Zúčastnili sme sa súťaže Materská Škola Selce. Náš návrh nezískal cenu. Napriek tomu je skvelé, že takáto súťaž prebehla! Výsledky boli uverejnené 22.2.2016 na portáli ARCHINFO.

Vyhlasovateľ súťaže: Obec Selce, okres Banská Bystrica. Do súťaže bolo podaných 43 súťažných návrhov. Náš návrh bol podaný v deň odovzdania, 10.februára 2016 o 10:00 pod číslom 14. 1. cenu získal návrh od architektov studio B52.

Grafická časť nášho návrhu: