Budova ASO Vending, B. Bystrica

Novorealizovaný trojpodlažný objekt bol developersky koncipovaný bez konkrétneho funkčného zamerania so zámerom vytvorenia otvorených  prenajímateľných priestorov. Pomerne rýchlo po jeho realizácii boli priestory prenajaté rôznym užívateľom. Voľné dispozičné riešenie s pevným  komunikačným a hygienickým jadrom umožnilo nájomcom previesť flexibilné členenie priestoru ľahkými deliacimi konštrukciami pre požadovaný účel.

Projekt : Apríl 2009 – realizácia : Október 2010
Miesto : Ul. Medený Hámor, B. Bystrica
Spoluautor : Ing. arch. Jozef Frtús – ARCHUS
Investor : Vending Invest, s.r.o.