Ponúkame Vám základný prehľad obchodných vzťahov a podmienok, za ktorých poskytujeme služby :

Výšku manipulačného poplatku som stanovil nasledovne :

Konzultácie u nás v ateliéri 20,- € / hod.
V rámci B. Bystrice do 10 km 20,- € / hod. + 5 € cestovné
Okolie Banskej Bystrice do 50 km 20,- € / hod. + 15 € cestovné
S vycestovaním nad 50 km 20,- € / hod. + 30 € cestovné
Poplatok za poradenstvo bude vyúčtovaný na mieste, oproti príjmovému dokladu a v prípade potreby je možné ho zúčtovať riadnou faktúrou, ktoré bude vystavená dodatočne.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.