Na čom pracujeme:

viaceré rodinné domy v Banskej Bystrici, na Sliači a okolí.


aktualizácia územného plánu Mesta Zvolen, ZaD č.10


zmeny a doplnky ÚPN-SÚ Ostrá Lúka č. 04


bytový dom v Banskej Bystrici, k.ú. Podlavice


12.2.2016: UPN-Z Mesta Zvolen – Mestský park Horné Lanice – získal delené tretie miesto v súťaži CENA ZUUPS 2015!!! http://www.sasarch.sk/index.php?idc=1&id=1685&r=1
Osobne by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa na jeho príprave podieľali a podieľajú.