Nová súťaž návrhov


Som sekretárom architektonicko-krajinárskej súťaže “Mobiliár pre Pohronskú hradnú cestu”, ktorej termín odovzdania návrhov je 15. október 2019. Predmetom súťaže je riešenie jednotného mobiliáru pre lokality pri turistických cieľoch areálov hradov Pohronskej hradnej cesty a na vodnej trase Hronom s demonštráciou prvkov v lokalite pri hrade Šášov, ktorej rozsah je definovaný v súťažných pomôckach ako „vymedzenie riešeného územia“.

Viac o Pohrosnekj hradnej ceste nájdete na samostatnom webe https://www.pohronskehrady.sk

Podmienky a pomôcky súťaže nájdete na stránke https://regiongron.sk/aktualne-vyzvy/.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *