21. februára 2015

Otvorený list primátorovi od architektov

17. februára 2015

Záhradnícke fórum 2015

13. januára 2015

ÚPN-Z Horné Lanice – verejné prerokovanie

5. septembra 2014

Komora je každý z nás

1. apríla 2014

Vystrihovačka – papierový model kostola

1. apríla 2014

Dom na strome