Základné informácie

Tomáš Sobota
Vitajte.

Som architekt pôsobiaci v Banskej Bystrici. Ponúkam široké spektrum architektonických služieb.

Ateliér bol založený v roku 1998 po ukončení štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, od roku 2003 som riadnym členom Slovenskej komory architektov ako autorizovaný architekt.

V prípade Vášho záujmu, alebo potreby kontaktovať môj ateliér, neváhajte využiť kontaktné údaje uvedené v zápätí stránky. Ďakujem Vám za prejavenú dôveru.

Tomáš Sobota

Welcome / Willkommen

[EN] Welcome to the website of my studio.
The studio was set up in 1998 after I had graduated from the Faculty of Architecture at the Slovak Technical University in Bratislava. Since 2003 I have been a regular member of the Slovak Chamber of Architects as a certified architect. To enable you to get the picture of my work, I have chosen the most important projects and tried to present their significant parts. To go through them, use the menu at the top, please. If you have any questions, do not hesitate to use the contact information below. Thank you.

[DE] Willkommen an der Internetseite meines Architekturbüros
Das Büro wurde im Jahre 1998 nach der Beendung meines Architekturstudiums an der Fakultät für Architektur der Slowakischen Technischen Universität gegründet. Seit Oktober 2003 nach der Prüfunge bin ich reguläres Mitglied der Slowakischen Architektenkammer. Um meine Arbeit zu präsentieren, habe ich die bedeutendsten Werke ausgewählt und diese wollte ich präsentieren. Um zu blättern, bedienen Sie sich des Menüs oben. Im Falle Ihres Interesses oder des Wunsches mein Büro zu kontaktieren, zögern Sie bitte nicht, die untengenannte Kontakte zu benutzen. Vielen Dank!

Na čom práve pracujeme?

Na čom pracujeme:

  • viaceré rodinné domy v Banskej Bystrici, na Sliači a okolí.
  • aktualizácia územného plánu Mesta Zvolen, ZaD č.10
  • zmeny a doplnky ÚPN-SÚ Ostrá Lúka č. 04
  • bytový dom v Banskej Bystrici, k.ú. Podlavice

12.2.2016: UPN-Z Mesta Zvolen – Mestský park Horné Lanice – získal delené tretie miesto v súťaži CENA ZUUPS 2015!!! http://www.sasarch.sk/index.php?idc=1&id=1685&r=1

Osobne by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa na jeho príprave podieľali a podieľajú.

 

Pracujeme v oblasti architektúry, urbanizmu a interiérov Learn More